• دارای 16 حافظه برای ذخیره شماره تلفن
 • دارای 4 حافظه تلفن برای پدال
 • امکان ثبت شماره تلفن تا 18 رقم برای شماره های خارج از کشور
 • 4 زون با سیم و 4 زون بیسیم ( زونهای بیسیم شامل 40 حافظه برای ثبت سنسور بیسیم ادرس پذیر )
 • حفاظت قطع برق قابل تنظیم تا 4 ساعت و وصل برق
 • دارای منوی کشویی حرفه ای برای راحتی کاربر حتی بدون نیاز به دفترچه دستگاه
 • فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق تماس با دستگاه
 • دارای شنود صدا
 • کنترل رله خارجی از طریق تماس با دستگاه
 • گزارش ورود و خروج محرمانه از طریق تماس با کاربر مدیر
 • حالت نیمه فعال برای واحدهای دارای 2 پارتیشن
 • دارای 2 حالت بی صدا ( پدال ) و باصدا برای زون 24 ساعته
 • دارای تریگر سطحی و لحظه ای قابل تنظیم از طریق منوی دستگاه
 • دارای تنظیم سرعت شماره گیری
 • شماره گیری تون و پالس
 • دارای 15 حافظه برای ثبت ریموت با ادرس دهی
 • فعال و غیر فعال کردن رله خارجی از طریق ریموت کنترل
 • دارای دوعدد ریموت کدلرن ۳١٥

 

دانلود کاتالوگ محصول :    فاکس مدل 220

توضیحات