رک دیواری 12 یونیت عمق 45 سری E و درجه حفاطتی بالا و فلز مرغوب و زد زنگ با طرح درب از جلو و مشبک و درب های بغل، دارای قفل به همراه متعلقات اولیه، سینی، پریز 4 پورت و فن محصول جدیدی از شرکت سیما پردازش است که قابل عرضه در بازار میباشد.

توضیحات

رک دیواری ۱۲ یونیت عمق ۴۵ سری E و درجه حفاطتی بالا و فلز مرغوب و زد زنگ با طرح درب از جلو و مشبک و درب های بغل، دارای قفل به همراه متعلقات اولیه، سینی، پریز ۴ پورت و فن محصول جدیدی از شرکت سیما پردازش است که قابل عرضه در بازار میباشد.