نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل آرجی 59 ترکیبی مغزی مس 0/8 شیلد 128 برق 0/50

12,700 تومان

کابل آرجی 59 ترکیبی مغزی مس 0/8 شیلد 128 برق 0/50

کابل تصویر آر جی 59 ترکیبی در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های دسته B دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های دسته A دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها و سیم برق کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . همچنین سیم های برق در دو نوع تمام مس و CCA و در سایز های 0/25 و 0/50 و 0/75 و 1 به همراه نخ پلی اتیلن تولید می شود. شیلد کابل ها در دو نوع تمام مس و CCA و با تراکم 64 و 96 و 128 و 144 رشته تولید می شود. مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 ترکیبی در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/80 نوع شیلد : سی سی ای 128 نوع برق : سی سی ای 0/50 نخ پلی اتیلن : دارد تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 ترکیبی مغزی مس 0/7 شیلد 128 برق 0/25

10,000 تومان

کابل آرجی 59 ترکیبی مغزی مس 0/7 شیلد 128 برق 0/25

کابل تصویر آر جی 59 ترکیبی در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های دسته B دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های دسته A دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها و سیم برق کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . همچنین سیم های برق در دو نوع تمام مس و CCA و در سایز های 0/25 و 0/50 و 0/75 و 1 به همراه نخ پلی اتیلن تولید می شود. شیلد کابل ها در دو نوع تمام مس و CCA و با تراکم 64 و 96 و 128 و 144 رشته تولید می شود. مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 ترکیبی در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/67 نوع شیلد : سی سی ای 128 نوع برق : سی سی ای 0/25 نخ پلی اتیلن : دارد تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 144

10,000 تومان

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 144

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/80 نوع شیلد : سی سی ای 144 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 128

9,500 تومان

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 128

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/80 نوع شیلد : سی سی ای 128 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 96

9,000 تومان

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/8 شیلد 96

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/80 نوع شیلد : سی سی ای 96 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 تک صادراتی مغزی مس 0/7 شیلد 96

9,700 تومان

کابل آرجی 59 تک صادراتی مغزی مس 0/7 شیلد 96

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/67 نوع شیلد : سی سی ای 96 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : سه سال

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/7 شیلد 144

9,400 تومان

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/7 شیلد 144

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/67 نوع شیلد : سی سی ای 144 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/7 شیلد 128

8,700 تومان

کابل آرجی 59 تک مغزی مس 0/7 شیلد 128

کابل تصویر تک آر جی 59 در دو دسته B و A که میشود نوع معمولی و صادراتی دسته بندی می شود. کابل های معمولی دارای یکسال ضمانت مغزی و یک سال ضمانت روکش و کابل های صادراتی دارای یکسال ضمانت مغزی و سه سال ضمانت روکش می باشند. مغزی کابل ها همه تمام مس می باشد و شیلد کابل ها در دو نوع مس و CCA می باشد . مواد بکار رفته در تولید روکش های کابل ها همه مواد نو می باشند و به همین دلیل کلیه محصولات دارای ضمانت روکش می باشند. کابل های آر جی 59 تک در بسته بندی های متنوع شامل 100 متری و 200 متری و 300 متری و 500 متری و در رنگ های متنوع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این کابل ها در بستر سازی دوربین های مدار بسته بسیار استفاده می شود و بسیار شبیه کابل های آنتن است و مشابه آن ها عمل می کند یعنی کارش انتقال تصویر می باشد. مشخصات فنی محصول : نوع مغزی : مس  CU 0/67 نوع شیلد : سی سی ای 128 تنوع رنگ بندی : دارد نوع فویل : آلومنیوم ضمانت مغزی : یکسال ضمانت روکش : یک سال