POE وسوالات متداول آن در سیستم های نظارتی تحت شبکه

POE وسوالات متداول آن در سیستم های نظارتی تحت شبکه

جدول محتوا

POE و سوالات مربوط به آن

(Poe  (power on Ethernet همان توزیع جریان از طریق شبکه می باشد.

کابل مورداستفاده در سیستم های نظارتی تحت شبکه از ۸ رشته سیم که ۴زوج می باشد درست شده است

که این کابل علاوه بر انتقال دیتا توانایی انتقال جریان برق موردنیاز سیستم را نیز تامین خواهد کرد.

 

این قابلیت درواقع نیاز ما برای خرید منبع تغذیه دوربین را رفع کرده و

باهمان کایل شبکه هم انتقال تصویر و هم جریان را بدون هیچ نویزی می توان بدست آورد.

 

نکته: برای سهولت کار در پروژه های بزرگ به جای خرید منبع تغذیه جداگانه برای هر دوربین سوئیچ شما باید

قابلیت poe را دارا باشد.

 

نکته: باوجود اینکه poe جهت سهولت درکار استفاده می شود

اما هزینه آن نسبت به دیگر سوئیچ های معمولی بیش تر است و باعث بالارفتن هزینه کا پروژه می شود.

 

امکان افزایش توان poe بااستفاده از midspan و سوئیچ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خیر.

سیستمی که از poe استفاده می کند باشناسایی منبع انرژی و به دنبال آن بازشدن مسیر انتقال جریان الکتریکی

درپی درخواست از منبع poe،سوئیچ یا midspan به طورجداگانه امکان استفاده همزمان را ندارند.

چوم هم سوئیچ وهم midspan هردو از منبع یکسانی انرژی برق را دریافت کرده و خودشان قابلیت تامین POE مجزا را ندارند.

دراینصورت تنها سیستم های POE قابلیت استفاده از نزدیکترین عامل منبع تغذیه POE را دارند.

 

قابلیت حداکثر وات POE برای هر پورت به تنهایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این موضوع در همه جا ثابت نیست و قطعیتی ندارد.

باتوجه به مشخصات پورت، امکان تولید میزان خروجی بسته به توان کلی POE و تعداد سیستم های موجود بر تمام پورت ها دارد.

دراین مواقع باتوجه به میزان خروجی الکتریکی که دستگاه ها مصرف دارند ممکن است باافت ولتاژ یا کاهش عملکرد مواجه شوید که ممکن است

هرچند لحظه یک بار تصویر قطع شود ومدام نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد که در نتیجه مطلوب نخواهد بود.

 

امکان برق گرفتگی کابل متصل به پورت که درانتهای دیگر به دوربین متصل نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خیر.

این کابل بدون اتصال به دستگاه های دیگر برقی ندارد. زیرا پروسه تامین انرژی براساس درخواست سیستم یادستگاه اتصال شونده می باشد.

بنابراین تامین کننده POE بدون اتصال به سیستم دیگری انرژی الکتریکی را به انتهای کابل القاء نمی کند.

 

حداکثر طول کابل جهت انتقال انرژی ازطریق POE؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استاندارد IEE8023، حداکثر برد POE را ۱۰۰متر تعیین می کند اما براساس طراحی شبکه انرژی الکتریکی

در مسافت های بیشتری هم امکان انتقال یاتقویت را دارد اما انتقال دیتا دراین مسافت ممکن نیست.

 

باوجود اینکه در مسافت های بیشتر POE مشکلی ندارد اما ممکن است بااختلال در انتقال دیتا روبرو شوید و استاندارد شبکه های معمول را تامین نکند.

امکان آسیب دوربین هایی که همزمان بااتصال به کابل شبکه با قابلیت POE به آداپتور نیز متصل است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همه ی مواقع خیر اما باید مراقب بود.

در بسیاری از موارد دوربین ها و یا دستگاه های POE متصل به تامین کننده انرژی POE بازهم از آداپتور دریافت انرژی دارند.

درمجموع درسیستم های مداربسته POE جدید این مشکل وجود ندارد اما

در دستگاه های قدیمی تر هشدار داده می شود بنابراین به دستورالعمل یادفترچه راهنمای دستگاه توجه کنید تاهشداری دراین باره نداده باشد.

 

 

درنهایت POE با کاهش کابلها وتامین انرژی و انتقال داده ها در یک کابل بطور همزمان، کمک قابل توجهی به کاربر می کند.

دردوربین های قدیمی تری که نمی تواند POE را پشتیبانی کند تجهیزاتی مثل کابل MIDSPAN می تواند تبدیل انرژی بر بسترPOE را میسر کند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط